Zlatarna Celje

NAKUP NALOŽBENEGA ZLATA PO KORAKIH


V Zlatarni Celje vam omogočamo nakup NALOŽBENEGA ZLATA
tudi preko manjših vplačil že od 40 EUR dalje,
s čimer je storitev dostopna vsakomur.


Ker se trenutno cena za najmanjšo 10g ploščico giblje med 350 in 400 EUR, je
veliko ljudem naložbeno zlato nedostopno, zato vam omogočamo možnost
mesečnega vplačevanja manjših zneskov in prevzem ploščic.


ZAKAJ VARČEVATI V ZLATU?

Investicijo v zlato priporočamo predvsem zaradi tega, ker vrednost valutam pada,
medtem ko zlato ohranja oziroma povečuje svojo vrednost.
Prednost je tudi v tem, da nakup in prodaja naložbenega zlata v Sloveniji nista obdavčena!

nalozbeno zlato


   
 
KAKŠNE SO PREDNOSTI STORITVE ZLATI KORAK:

zlato najmanjše vplačilo že od 40 EUR naprej,

zlato možnost plačevanja preko DB (direktne obremenitve – včasih imenovanega trajnika) in enkratnih vplačil,

zlato brez obveznosti in omejitev glede plačevanja;

zlato vpogled v stanje in spremljanje stanja na vašem računu Zlati korak,

zlato obvestilo o stanju na vašem računu prejmete ob vsakem vplačilu oz. prodaji,

zlato naložbene ploščice je moč kadar koli prevzeti ali prodati Zlatarni Celje,

zlato možnost pristopa k storitvi Zlati Korak v vseh poslovalnicah Zlatarne Celje po vsej Sloveniji,

zlato vse odločitve so v vaših rokah in pri tem vas ne omejujemo.

 
 

 

 


Ime:  
Priimek: 
Naslov: 
Poštna številka: 
Kraj:
E-pošta:  
 
KAKO PRISTOPITI K STORITVI ZLATI KORAK
 
  


Vpišite vaše podatke v zgornji obrazec za NAROČILO PRISTOPNE DOKUMENTACIJE;
V roku dveh delovnih dni boste na dom prejeli pristopno dokumetacijo
(pogodbo in splošne pogoje)
Podpisano dokumentacijo je potrebno predati v eni od poslovalnic Zlatarne
Celje, kjer se tudi identificirate z osebnim dokumentom;
Ko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki, odpremo vaš račun Zlati
korak, na katerem se vodijo vsa vplačila in stanje zlata v apoenih;
Takoj ob podpisu pogodbe že lahko začnete z vplačevanjem na vaš
račun Zlati korak;
 
KAKŠNI SO DODATNI STROŠKI STORITVE ZLATI KORAK?
 
Edini strošek, ki se vam obračuna ob vašem prvem vplačilu je strošek odprtja računa v višini 25,00 EUR. Ostalih stroškov (letno vodenje računa, izstopni stroški, zaprtje računa, idr...) naročnik storitve nima.
 
 
POSTOPEK NAKUPA ZLATA
 
   
 
Minimalni znesek vplačila je 40,00 EUR.
   
 
Najmanjša naložbena ploščica, ki jo je možno prevzeti je 10g. Naročnik ob vsakem vplačilu prejme obvestilo o stanju na njegovem računu Zlati korak, kjer je navedeno tudi stanje v apoenih. Ko naročnik doseže 10g naložbeno ploščico, se mu začnejo voditi tudi ostale ploščice: 1g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g in 250g - odvisno od stanja na računu. Na računu Zlati korak se beleži tudi preostanek denarja na računu, ki se avtomatsko prišteje naslednjemu
naročilu ter predvideni datum DB, v kolikor naročnik plačuje preko direktne obremenitve.
   
 
Obvestila o stanju na računu Zlati korak se naročniku pošiljajo preko elektronske ali navadne pošte.
   
 


POSTOPEK PREVZEMA ZLATA
 
   
 
Ko se naročnik odloči, da želi zlate ploščice prevzeti, pokliče v informacijski center Zlati korak in sporoči svojo zahtevo oziroma pošlje pisno zahtevo preko elektronske pošte.
   
 
Zlatarna Celje d.d. je dolžna kupcu v 8 dneh posredovati Potrdilo o lastništvu.
   
 
Preostanek denarja na računu Zlati korak se v dogovoru z naročnikom bodisi vrne naročniku bodisi slednji doplača razliko za nakup najmanjšega apoena.
   
 
Če se naročnik odloči za doplačilo, mu Zlatarna Celje posreduje predračun. Rok plačila predračuna je 24 ur. V kolikor naročnik v tem času ne plača predračuna, se šteje, da neželi dokupiti zlata, zato mu je Zlatarna Celje d.d. dolžna preostanek denarja najkasneje v roku osmih delovnih dni nakazati na njegov transakcijski račun.
   
 
Naročnik se je za prevzem ploščic dolžan oglasiti v najbližji prodajalni in se identificirati z osebnim dokumentom, ki ga je navedel v pristopni izjavi ter hkrati predložiti Potrdilo o lastništvu, ki ga prejme po pošti.
   
 
Najmanjša ploščica, ki jo je možno prevzeti je 10g.
   
 
V kolikor naročnik ne doseže 10g ploščice, lahko zlato na računu le proda Zlatarni Celje.
   
 
Naložbene ploščice, ki jih lahko naročnik prevzame, ko doseže 10g so 1g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, vendar mu izročimo največje ploščice, ki jih je dosegel.
   
 
Najdaljše obdobje mirovanja je 6 mesecev, kar pomeni da se naročnika po šestih mesecih mirovanja obvesti, da je potrebno ploščice bodisi prevzeti ali prodati Zlatarni Celje oziroma plačevati naprej.
   
 

Praktični primer:
Naročnik vsak mesec vplačuje 40,00 EUR in po petih mesecih plačevanja doseže npr. 5g (presežek denarja je npr. 20,00 EUR).
Naročnik se odloči, da ne bo več vplačeval. 5g ne more prevzeti, ker je najmanjša ploščica, ki jo je možno prevzeti 10g, zato lahko 5g proda Zlatarni Celje po ceni na dan odločitve, da bo prenehal plačevati. Znesek za 5g in preostanek (20,00 EUR) mu nato nakažemo na njegov transakcijski račun.
Druga možnost je ta, da naročnik doplača točen znesek za 5g in prevzame 10g ploščico. V kolikor naročnik doseže 13g, lahko prevzame 1x10g in 3x1g ploščico. v kolikor ima naročnik na računu Zlati korak 100g zlata, ne more prevzeti 2x50g ali 5x20g ploščice, le 1x100g ploščico.
V kolikor želi naročnik manjše ploščice, mora doplačati strošek izdelave ploščic po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani.
   
 


POSTOPEK PRODAJE ZLATA
 
   
 
Naročnik se lahko odloči, da bo zlate ploščice prodal Zlatarni Celje d.d. in svojo odločitev sporoči informacijskemu centru Zlati korak.
   
 
Zlatarna Celje d.d. je dolžna naročniku v osmih dneh posredovati Potrdilo o lastništvu.
   
 
Naročnik se je dolžan oglasiti v najbližji prodajalni in se identificirati z osebnim dokumentom, ki ga je navedel v pogodbi ter hkrati predložiti Potrdilo o lastništvu.
Uslužbenec takrat fiksira ceno za odkup naložbenega zlata, pri čemer se kupnina najkasneje v roku osmih dni nakaže na transakcijski račun naročnika.
   
    
 

 

 Ime:  
Priimek: 
Naslov: 
Poštna številka: 
Kraj:
E-pošta: